Automotive

  • Automatisering av girkasser/ girskiftsystemer siden tidlig på 80-tallet. Generell utvikling, inkludert sikkerhetssystemer, siden 2001
  • Kompetanse og fokus på dynamikken i mekatroniske systemer. Vi håndterer hele spekteret, fra konseptutvikling til systemvalidering
  • Sterkt engasjert i hybridisering og utvikling av DCT-overføring. Kan påta oss hele automatiseringsprosessen for systemer, både når det gjelder maskinvare og programvare
  • Løsninger for automatisering av elektromotor- og hydraulikkoverføring er i serieproduksjon
  • Innovative løsninger for krasjbeskyttelsessystemer er i serieproduksjon
  • Et stort antall fullt fungerende prototype- og demonstrasjonskjøretøy


Del: