Devotek labDevotek lab er et samarbeid mellom  Devotek, Sparebank 1 og Kongsberg Kommune. Du finner Devotek lab på Kongsberg bibliotek.

Senteret er basert på ”Lego Mind Storm” og vil arbeide med å stimulere barns og unges interesse for teknologi og ingeniørfag. På devotek lab lærer de unge avansert robotteknologi ved hjelp av byggesett som kan styre motorer via microprocessorer. Her lærer de å bruke grafisk grensesnitt via PC, og kan oppleve hvordan dagens teknologier er bygd opp. Devotek lab blir et senter basert på læring gjennom lek på PC og vil hjelpe til med å opprettholde interessen for tekniske fag. Dette er absolutt nødvendig for å rekruttere teknologer til landets fremtidige næringsliv.

Les mer på Kongsberg Kommunes nettsider

DevotekBank1 er blant de beste på kommunal innovasjon. (09.05.2010)

Se informasjonsfilm om DevotekBank1 (Ny film mai 2010):
Devotek lab. (film fra 2007)


Del: