Devotek - vi kan produktutvikling

Fra ide til prototype til et systematisk gjennomtestet og sertifisert produkt -  utviklingsprosessen er Devoteks strategi.

Stadig flere industribedrifter ser nytten i å ha tilgang til kompetanse og kapasitet, som en forlenget arm av egen utviklingsavdeling.
Bakgrunnen for denne trenden er:
  • moderne produkters levetid er uforutsigbar
  • produktene krever innsats innen stadig flere ingeniør disipliner
  • kompetansekravet øker innen hvert felt
  • det blir for kostbart å holde tilstrekkelig kompetanse og kapasitet internt
  • det er lønnsomt at variasjoner kan behandles som variable kostnader
     
Igjennom konsultasjon, rådgiving og produktutvikling, vil Devoteks høyt kvalifiserte ingeniører og teknikere bistå i arbeidet med å takle oppdragsgivernes  utviklingsbehov. Den unike "partners in process" modellen, gjenspeiler Devoteks tilnærming -  et nært samarbeid -  som effektivt utvider bedriftens egen tekniske kapasitet in-house, samtidig som den bringer innsikt, kreativitet og engasjement utenfra i arbeidet mot et felles mål.
 
Nøkkelen til en vellykket produktutvikling er grundighet i alle ledd. Ingenting koster så mye som en mangelfull utvikling og et feilslått produkt, ingenting er mer kostnadsbesparende enn en grundig og fullgod utviklingsprosess.
 
Med base i Kongsberg, Norges teknologihovedstad og med avdelinger i Mandal, Ålesund og Asker har Devoteks tverrfaglige ekspertise muliggjort utvikling av gode løsninger på en rekke industrielle felter. Devotek har hjulpet bedrifter med å møte særdeles strenge krav fra de mest krevende miljøer, fra havbunnen til det ytre rom.

Devotek er dessuten stolt partner av : 

Norwegian Centres of Expertise - Systems Engineering

Norwegian Centre of Expertise - Maritime

Norwegian Centre of Expertise - Node (Norwegian Offshore & Drilling Engineering)Del: