Finans

Årsresultatene fra 2001 til 2011 viser at Devotek har en sunn økonomi, og at firmaet har stort sett drevet med overskudd. Omsettingen ligger på i overkant av 100 millioner i året. Oppkjøp og utvidelse, og andre strategiske investeringer, som det siste nye innen teknisk spesialutstyr, viser at devotek driver framtidsrettet og målbevisst. 

Klikk her for Årsregnskap:
 


Del: