Storkontrakt til Devotek

I forbindelse med leveranse av Protector Remote Weapon Station til flere av sine kunder har Kongeberg Defence&Aerospace gitt Devotek i oppdrag å utvikle og levere i alt 16 testrigger for Protector Sevosystemer. Testriggene vil bli levert til produsentene av Protector både i Norge og i utlandet, og vil bli brukt til å teste at alle sevosystemene fungerer som de skal. Protector er et avansert system som har 4 servoakser for hovedsystemet og siktesystemet. Det er helt avgjørende at disse systemene arbeider i forhold til kravene som kundene har satt.
 
 

Devotek vil utvikle, designe og produsere testriggene i sitt verksted på Kongsberg. Bestillingen er det største enkeltordre som Devotek har fått, og vil sysselsette opptil 15 ingeniører i Devotek. Prosjektet er ideellt i forhold til Devoteks strategi om å designe og levere teknisk avanserte produkter, og vil trekke på et bredt spekter av kompetanseområder i Devotek så som mekanisk design, elektronikkutvikling, kontrolsystemdesign, SW utvikling og Produksjon.
 
Bestillingen vil også kunne bli utvidet til flere testrigger, ettersom flere kunder blir brukere av RWS systemene, og produsenter av systemene er avhengig av testrigger for å verifisere riktig funksjon av produserte systemer.


Del: