Technology Watch 2009 - program

Onsdag 4. November
Program Plenum
09:30 - 10:00
 
Registrering og morgenkaffe
 
10:00 - 10:15

 
Velkommen 
Vidar Lande - ordfører i Kongsberg
Karin Gauteplass - Direktør Kongsberg Næringsforening og Handelskammer
10:15 - 10:45
 
Åpningstale
ved Laila Gustavsen
10:45 - 11:15  Key note speaker
11:15 - 12:00  Enkel lunsj
   
Program Technology Watch
12:00  Åpning
12:05 - 12:30
 
Er det realisme i en forretningsidè basert på geotermisk energi? 
Adm. direktør Per Håvard Kleven, Devotek AS
12:30 - 13:00
 
Geotermisk energi og teknologisk status nasjonalt og internasjonalt.
Prof. Inga Berre, Universitetet i Bergen
13:00 - 13:30
 
Utvikling av anlegg for geotermisk energi
Prof. Arild Rødland, NTNU
13:30 - 14:00

Kaffe og Wienerbrød

14:00 - 14:30
 
Fremtidens boreteknologi
Tech. dir. Per Olav Haughom, Seabed Rig
14:30 - 15:00
 
Geotermisk initiativ i StatoilHydro
Trond Auklend, Forretningsutv. Ny energi, StatoilHydro
15:00 - 15:30
 
Fra jordvarme til elektrisk kraft
Seniorforsker Thore J. Sørensen, Teknolva AS
16.00 - 16:15 Pause 
16:15 - 17:00 Paneldebatt "Geotermisk - Nytt nasjonalt månelandingsprosjekt?"
   
19:30 - 23:00 Vrimlemiddag i Smeltehytta, Norsk Bergverksmuseum
   
Torsdag 5. November
Program Technology Watch
09:00 - 09:05 Åpning
09:05 - 09:45
 
Miljø- og klimautfordringene - fra et globalt perspektiv
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
09:45 - 10:15
 
Ny miljøstrategi - Næringslivet utfordres
Direktør Lene Mostue, Energi21
10:15 - 10:30 Spørsmålsrunde
10:30 - 11:00 Kaffe og Wienerbrød
11:00 - 11:30
 
Tidevannskraft - en ny energikilde
Adm. direktør Harald Johansen, Hammerfest Strøm
11:30 - 12:00
 
Bølgekraftverk og "Norske forhold"
VD Billy Johansson, Seabased Industry AB
12:00 - 12:30
 
Vannkraftverk - nye teknologier og markeder
Jonas Hertel, EB
12:30 - 13:15 Lunsj
13:15 - 14:00

 
Ocean Thermal Energy Conversion
Dr. Ted G. Johnsen, Director Alternative Energy Programs Development, Lockheed Martin
14:00 - 14:30  Oppsummering og anbefaling til myndighetene


Påmelding til seminarene

Offisielt program for de andre seminarene (ekstern lenke)

Del: