Devotek med i Knowledge Based Development Forum

Kongsberg Devotek er medlem av Knowledge Based Development (KBD) forum

Et nytt forum bestående av ledende bedrifter i Kongsbergindustrien, NTNU med flere skal hjelpe norske bedrifter til å drive mer effektiv produktutvikling og utvikle mer avanserte produkter og systemer.

Forumet har som hovedformål å gjøre Norge til det meste effektive stedet for å utvikle avanserte produkter og systemer.

Med Knowledge Based Development (KBD) settes kunnskap i fokus, først og fremst kunnskap om de fysiske relasjoner som bestemmer ditt produkts egenskaper og ytelser, dessuten hvordan du organiserer ditt arbeid og din organisasjon slik at best mulig læring kan skje.

Fakta om samarbeidet :
• KBD forum arrangerer det første seminaret om emnet 27. og 28. januar 2010 på Kongsberg
• KBD-forum skal bidra til at norske bedrifter kan forbedre og effektivisere produktutviklingen
• Skal dekke områder som faller inn under Systems Engineering og Lean Development
• Styret i KBD-Forum har representanter fra: NCE Systems Engineering Kongsberg, Kongsberg Automotive, FMC Technologies, Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg Devotek, Høgskolen i Buskerud, Teknologisk Institutt, Norsk Industri, NTNU

Program for seminaret 27. og 28. januar 2010 ( ekstern lenke - pdf)

Les mer Devotek sin deltakelse i KBD forum

Kontaktinformasjon for KBD forum :
Norsk Industri v/ Knut Solem
Tlf. 23 08 88 37


Del: