Nyhetsbrev april 2011

Klikk her dersom du ikke kan lese innholdet nedenfor
DevotekLogo (46K)
                 
 

 

Nyhetsbrev april 2011

 
    Embedded Automotive Martime Oil Gas Industry Defence  
     
  Kongsberg Devotek feirer 10 år med høye ambisjoner for de 10 neste
  – I løpet av tiåret som er gått har vi økt omsetningen til over 100 millioner kroner og antall medarbeidere har vokst til 100.
Dette tallet skal bli til 200 innen få år, sier administrerende direktør i Kongsberg Devotek, Per Håvard Kleven. – Vi ser mange muligheter for virksomheten vår og har ambisjoner om å bli en enda mer betydelig aktør i markedet, sier han.

Les mer om Devotek gjennom 10 år
 
  Bidrar til bedre livskvalitet for bevegelseshemmende barn og deres pårørende
 
Kongsberg Devotek skal i samarbeid med selskapet EO-Funktion videreutvikle en gåstol som hever livskvaliteten til hundrevis av bevegelseshemmede verden over. EO-Funktion har valgt Devotek som samarbeidspartner blant annet fordi Devotek har et multidisplint og høyteknologisk miljø, inkludert kompetanse innen industridesign. 

 
Devotek dekker dermed EO-Funktion sitt behov for en partner innen avansert teknologi, som kan videreutvikle og foredle et produkt som allerede er en stor suksess.


Les mer hvordan livskvaliteten blir bedret

 
Saab drar nytte av Devoteks kompetanse
  – Samarbeidet med Kongsberg Devotek er av stor betydning for oss, sier Stefan Nygren, Business Director Unmanned Aircraft Systems i Saab Aeronautics.
– Pålitelighet og enkelt vedlikehold er nøkkelfaktorer for SKELDAR-systemet. Kongsberg Devotek vil bidra til dette gjennom sine leveranser til drivlinjen, sier Nygren. 

Les mer om hvordan Devotek bidrar til samarbeidet
 
 
  Gir barn og unge gode teknologiopplevelser 
  Devotek er opptatt av å gjøre barn og unge interessert i teknologi.

Dette gjør de blant annet gjennom et opplevelsessenter på Kongsberg som heter devotekBank1. Opplevelsessenteret har flere ganger blitt omtalt som
eksempel på et vellykket samarbeid mellom kommune og industri.

Les mer om devotekbank1
 
 
  Neste utviklingsfase av Joint Strike Missile gir muligheter for Devotek 
  Regjeringen har besluttet å fremme utvikling av neste trinn av Kongsberg Gruppens Joint Strike Missile (JSM) for Stortinget. Kongsberg Devotek har hatt et langt og godt samarbeid med Kongsberg Gruppen, og er en av flere valgte leverandører til JSM programmet. Når Stortinget gir sin tilslutning til forslaget, vil det bety en kontinuerlig utvikling av JSM frem til 2013.

Les mer om JSM
 
 
 
Devotek og National Instruments inviterer til gratis seminar "Tilstandskontroll & Tilstandsbasert Vedlikehold"
  Devotek og National Instruments inviterer deg til et gratis heldags seminar: 'Tilstandskontroll og Tilstandsbasert Vedlikehold'

Ved hjelp av en balansert kombinasjon av teknisk innhold, eksempler fra industrien, og demonstrasjoner vil så vil du få innsikt i NI plattformen samt lære om teknologi for tilstandskontroll og tilstandsbasert vedlikehold.

Les mer om dette gratis seminaret i Stavanger
 
 
Kongsberg Devotek As   Dyrmyrgata 47   postbokst 384   NO-3604 KONGSBERG  
Telefon 907 70 400   faks 32 76 89 11   e-post: firmapost@devotek.com

Klikk Avmeld her om du ikke lengre ønsker å motta vårt nyhetsbrev