Neste utviklingsfase av Joint Strike Missile gir muligheter for Devotek

Regjeringen har besluttet å fremme utvikling av neste trinn av Kongsberg Gruppens Joint Strike Missile (JSM) for Stortinget. Kongsberg Devotek har hatt et langt og godt samarbeid med Kongsberg Gruppen, og er en av flere valgte leverandører til JSM-programmet. Når Stortinget gir sin tilslutning til forslaget, vil det bety en kontinuerlig utvikling av JSM frem til 2013.

Joint Strike Missile er et nytt missil som fyller et identifisert, operativt behov på F-35. JSM er et langtrekkende, avansert missil med både land- og sjømålskapabiliteter. Missilet er det eneste under utvikling som møter de operative kravene og som kan bæres innvendig i F-35. Missilet kan også integreres på andre flytyper. Kongsberg Gruppen ser et stort potensial for leveranser av JSM til F-35-kunder. Som følge av enighet mellom amerikanske og norske myndigheter er Kongsberg Gruppen invitert til å delta i konkurransen om å dekke missilbehov i Den amerikanske Marine, både på fartøy- og flysiden.

Les Kongsberg Gruppens børsmelding her

Les Forsvarsdepartementes pressemelding her


Del: