Technology Watch på årets Teknologidager på Kongsberg (9. - 11. november)

Kravene til kompakte og funksjonelle løsninger øker for dem som vil ligge i front av utviklingen. Derfor setter årets Technology Watch fokus på Miniatyrisering, Nanoteknologi og Industridesign i et industrielt perspektiv.

Et besøk til årets Teknologidager vil gi deg mange gode eksempler hvor kravene til kompakte og funksjonelle løsninger er blitt løst på en meget god måte. Vi ser på hvordan muligheter for å lage nye kompakte og gjerne integrerte produkter med ekstreme ytelser, gjør at nye markeder kan åpne seg. Når utfordringer som bl.a. prosesseringskraft, posisjonering, aktuering, kraftforbruk, kommunikasjon, batteri, energihøsting og nanoteknologi blir kombinert med topp industridesign, kan mye spennende oppstå.
Eksempler fra rom- og luftfart, forsvar, automotive og olje, gass og energi vil bli belyst.

Ta turen og du vil bli inspirert og få nye idéer.


Del: