Systems Engineering

Systems engineering (SE) er en anerkjent metode for utvikling av systemer innen blant annet bilindustrien og oljebransjen, for databehandling, forskning og utvikling.

SE er en effektiv metode å gjøre engineering og produktutvikling på, for sikre at:
 • kunden får den løsningen han ønsker
 • til forventet tid
 • til forventet pris
Systems engineering model

Devotek tilbyr systemarkitekter for å styre Systems Engineering prosessen og til å:
 • forstå og validere problemet og behovet for kunden
 • etablere det beste konseptet for en løsning ut ifra behovene
 • utvikle og implementere arkitekturen for konseptet
 • utvikle sammenstillingsstrukturen for arkitekturen
 • teste og integrere sammenstillingsstrukturen
 • dokumentere prosessen tilstrekkelig til å støtte utviklingsfasen, vedlikeholdsfasen, "midlife updates" etc.
 • utførelse av komplette kundeprosjekter ved bruk av SE prosess skreddersydd til hvert prosjekt.
 • utføre konsulenttjenester for kundeprosjekter
 • holde kurs i Systems Engineering
For mer informasjon om hva vi kan tilby innen systems engineering, kontakt:

Frode Island Bergan
Tlf. 469 48 183
E-post: firmapost@devotek.com


Partner av Norwegian Centres of Expertise - Systems Engineering 


Del: