Numerisk analyse - FEA /CFD

Noen av tjenestene vi tilbyr innen analyse:
  • Avansert dynamisk, ikke lineære og statiske simuleringer
  • Beregning av sjokk og vibrasjoner
  • Styrkeberegning
  • Termiske og CFD simuleringer og analyser
  • Applikasjoner: Elektronikk kjøling og vibrasjon, ikke lineær systemanalyse, "random vibration", væske og termisk analyse,
    ikke lineær og material atferd, ikke-lineære kontaktanalyser
  • Finite Element (FEM) analyser ved bruk av analyse software som MSC Nastran, MSC Marc, MSC Dytran, MSC Adams, MSC Patran, NX Nastran, Abaqus, Star-CCM, I-DEAS and Unigraphics NX
  • Proaktivt samarbeid med designere for å sikre optimalt produktdesign
ansys screenshot

 

For mer informasjon om hva vi kan tilby innen numerisk analyse / finite element analyse og computational fluid dynamics, kontakt:

Fagansvarlig FEA:
Bjørn Gutterud
Tlf.  +47 920 42 367
E-post: firmapost@devotek.com


Se også hva vi kan tilby innen mekanisk design


Del: