Mekanisk design og utvikling

Våre konstruktører har samlet en meget bred erfaring fra ulike bransjer og produkter. Vi legger vekt på at det allerede i konstruksjonsfasen skal tas hensyn til alle andre faser av produktutviklingen, spesielt produksjon, test og vedlikehold.

Metoder og verktøy:
  • Mekanisk konstruksjon og design, 3D (ProEngineer, Ideas, NX, SolidWorks)
  • Utvikling av dynamiske systemer
  • Design av hydraulikk-løsninger
  • Elektromotorisk aktuering
  • Girdesign & -optimering (KISSoft)
  • Kinematikkvurdering & -optimering
  • Industrialisering, forberedelse for masseproduksjon
  • Framtaking av produksjonstegninger
  • Konfigurasjonsstyring og dokumentkontroll (Teamcenter)
  • Bruk av Systems Engineering metoder i utviklingsprosessen
Cad modell Devotek

 

For mer informasjon om hva vi kan tilby innen mekanisk design, kontakt:

Jan Øyen
Tlf. 957 65 246
E-post: firmapost@devotek.com

 
Les også hva vi kan tilby innen FEA / CFD Analyse


Del: