Test & måling


Hvorfor benytte Devotek som din partner innen produkttesting?

 • Godt kvalifisert testpersonell ( Siv.ing, ingeniører, teknikere)
 • Moderne utstyr fra ledende leverandører
 • Gode kaliberingsrutiner for utstyr
 • ISO sertifisert
 • ”In-house” kompetanse for mekanisk design, analyse, SW, elektronikk, embedded, maskinering, oppmåling osv.
 • Gode referanser
 • Devotek har egen stor testlab
 • Stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere
 • Devotek er assosiert samarbeidspartner med National Instruments


Hva kan vi tilby innen test?

 • Rådgiving
 • Planlegging, spesifisering og rapportering av test for kunde
 • Ansvar for hele testløp , fra idè til serieproduksjon
 • Fungere som tredjepart for dokumentasjon/ verifikasjon
 • Utleie av personell, utstyr konsulenttjenester
 • Utvikling og bygging av testrigger / testutstyr
 • Etterbehandling av loggedata

Eksempler på testkategorier vi dekker:

 • Miljøtesting: temperaturtest, salttåketest, fukttest, aldringstest, korrosjon
 • Mekanisk påvirkning: Styrke, utmatting, vridning, vibrasjonstest
 • Levetidstest
 • Datainnsamling i kjøretøy ( f.eks CAN bus)
 • Felttester
 • Kvalifisering av komponenter, f.eks tetninger, overflater.
 • Hydraulikk, pneumatikk 
   

Kvalifikasjoner:

 • ISO 9000 – derav rutiner for test og kalibrering
 • Kan jobbe etter definerte standarder, f.eks MIL, automotive , offshore, medical ++
 • Ingeniører med sertifisering fra National Instruments


Les mer om vårt testutstyr

Les mer om vår lab for mekanisk måling og maskinering

Se også hvilke tjenester vår analyseavdeling tilbyr

Referanser

Kontaktperson:
Thor Andrè Dugstad
Tlf.  +47 924 61 863
E-post:
firmapost@devotek.comKongsberg Devotek er Assosiert Alliansepartner med National Instruments

NI logo

Les mer om vårt samarbeid med National Instruments
 
 
 Del: